top of page
For clinicians banner.png

ERN CRANIO RICHTLIJNEN

​Voor sommige zeldzame of complexe aandoeningen zijn er momenteel geen klinische richtlijnen beschikbaar. Voor sommige ziekten zijn deze beschikbaar, maar sommige vereisen mogelijk beoordeling en herziening. Er kan aanzienlijke variatie bestaan in de kwaliteit van bestaande klinische richtlijnen.

ERN CRANIO streeft ernaar bestaande klinische richtlijnen te onderschrijven, ontwikkelen of herzien om ervoor te zorgen dat klinische aanbevelingen beschikbaar worden gesteld aan artsen, patiënten en hun families/verzorgers op basis van onderzoek van de hoogste kwaliteit.

CRANIOSYNOSTOSE
RICHTLIJN
CRANIOFACIALE
MICROSOMIE RICHTLIJN
CRANIOFACIALE
MICROSOMIE RICHTLIJN
CRANIOFACIALE
MICROSOMIE RICHTLIJN
CRANIOFACIALE
MICROSOMIE RICHTLIJN

CRANIOFACIALE MICROSOMIE
RICHTLIJN

Klik hier als je wilt worden doorverwezen naar de professionele richtlijn.

CRANIOFACIALE MICROSOMIE
RICHTLIJN

Klik hier als je wilt worden doorverwezen naar de professionele richtlijn.

CRANIOFACIALE MICROSOMIE
RICHTLIJN

Klik hier als je wilt worden doorverwezen naar de professionele richtlijn.

CRANIOFACIALE MICROSOMIE
RICHTLIJN

Klik hier als je wilt worden doorverwezen naar de professionele richtlijn.

CRANIOFACIALE MICROSOMIE
RICHTLIJN

Klik hier als je wilt worden doorverwezen naar de professionele richtlijn.

bottom of page