top of page
For patients.png

Patiënt-geörienteerde richtlijnen

Voor sommige zeldzame of complexe aandoeningen zijn op dit moment geen klinische richtlijnen beschikbaar. Voor sommige ziekten zijn deze wel beschikbaar, maar sommige kunnen een herziening en aanpassing vereisen. Er kan aanzienlijke variabiliteit zijn in de kwaliteit van bestaande klinische richtlijnen.

ERN CRANIO streeft ernaar bestaande klinische richtlijnen te onderschrijven, ontwikkelen of herzien om ervoor te zorgen dat klinische aanbevelingen beschikbaar worden gesteld aan clinici, patiënten en hun families/verzorgers op basis van onderzoek van de hoogste kwaliteit.

CRANIOSYNOSTOSE
RICHTLIJNEN
CRANIOFACIALE
MICROSOMIE RICHTLIJN

CRANIOSYNOSTOSE RICHTLIJN

Klik hier als je wilt worden doorverwezen naar de professionele richtlijn voor craniosynostose.

Nederlandse versie

Engelse versie

Kroatische versie

Sloveense versie

Spaanse versie

CRANIOFACIALE MICROSOMIE
RICHTLIJN

Klik hier als je wilt worden doorverwezen naar de professionele richtlijn.

Engelse versie

bottom of page