top of page
Banner diagnoses.jpg

Orodentale aandoeningen

Orodentale afwijkingen zijn een van de presentaties van minstens 900 zeldzame ziekten of syndromen. Ze worden vaak beschreven in verband met malformaties van andere organen of systemen, wat begrijpelijk is omdat dezelfde genen en signaalpaden de vorming van de mondholte, de ontwikkeling van de tanden en van andere organen reguleren.

Amelogenesis imperfecta

Amelogenesis imperfecta vertegenwoordigt een groep ontwikkelingsstoornissen die de structuur en klinische verschijning van het glazuur van alle of bijna alle tanden min of meer gelijkmatig beïnvloeden, en die mogelijk geassocieerd zijn met morfologische of biochemische veranderingen elders in het lichaam.

Cleidocraniale dysostose

Vergrote en vertraagde sluiting van de voorste fontanel, tandafwijkingen, hypoplasie van de sleutelbeenderen. Normaal gesproken is de sluiting van de fontanel volledig en is er geen chirurgische behandeling nodig. Het is essentieel om screening en behandeling van tandproblemen door de kindertandarts en orthodontist uit te voeren.

Dentinogenesis imperfecta/dentinedysplasie

Dentinogenesis imperfecta is een erfelijke aandoening van het tandbeen, gekenmerkt door een abnormale structuur van het tandbeen die resulteert in een afwijkende ontwikkeling van de tanden.

De symptomen van de aandoening zijn variabel en er is aanzienlijke overlap tussen verschillende vormen van dentine dysplasie en dentinogenesis imperfecta. In de oorspronkelijke Shield-classificatie werden drie verschillende typen DGI beschreven: DGI type 1, type 2 en type 3. De aandoening die voorheen bekend stond als DGI-1 wordt nu beschouwd als een syndromische vorm van DGI, geassocieerd met osteogenesis imperfecta types 1b,c, 2, 3, 4b, 9 en 10. Bij dentinogenesis imperfecta type 2 is osteogenesis imperfecta geen kenmerk en wordt de aandoening meestal gekenmerkt door abnormaal amber- of opaak dentine, versleten tanden, bolle kronen met cervicale vernauwing, korte wortels, geoblitereerde pulpkamers en wortelkanalen (zichtbaar op röntgenfoto's). Dentinogenesis imperfecta type 3 wordt gekenmerkt door opaak melktanden en blijvende tanden, uitgesproken slijtage en grote pulpkamers.

Eruptie/resorptie/vroegtijdig verlies van tanden

Het "Solitary Median Maxillary Central Incisor Syndrome" verwijst naar een aandoening waarbij er slechts één centrale snijtand in het midden van de bovenkaak aanwezig is. Deze aandoening kan gepaard gaan met andere dentale en skeletale afwijkingen. Het is belangrijk voor individuen met dit syndroom om te worden beoordeeld en behandeld door een team van tandheelkundige en medische professionals om eventuele complicaties te identificeren en aan te pakken.

Hypodontie/Oligodontie/Supernumeraire tanden

Hypodontie is een zeldzame ontwikkelingsanomalie bij mensen, gekenmerkt door de afwezigheid van vijf of minder tanden.

Oligodontie is een zeldzame ontwikkelingsanomalie in de tandheelkunde bij mensen, gekenmerkt door de afwezigheid van zes of meer tanden.

Supernumeraire tanden is een misvorming gekenmerkt door de aanwezigheid van extra tanden.

Solitair mediaan maxillair centraal snijtandsyndroom

bottom of page