top of page
For clinicians banner.png

ERN CRANIO TRAINING & UITWISSELING

De klinische uitwisselingen zullen helpen bij het delen van expertise, kennis en deskundige klinische praktijk, wat zal bijdragen aan de zorg voor patiënten. Dit uitwisselingsprogramma biedt de mogelijkheid om te leren van collega's in het veld.

Binnen ERN CRANIO hebben we de expertise en middelen beschikbaar om specifieke kennis te harmoniseren en hiaten in expertise te verminderen. Het ERN CRANIO-programma heeft tot doel de banden tussen onze leden (volwaardige leden, geaffilieerde partners en ePAGs) te versterken en de banden tussen leden binnen ons netwerk op te bouwen en te versterken.

Termen en belangrijke kenmerken van de uitwisseling

De bezoeker is verantwoordelijk voor het regelen van hun hotel, reis, en reisverzekering. ERN CRANIO vergoedt de reis- en verblijfskosten nadat het bezoek heeft plaatsgevonden. Financiering wordt toegekend op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt en is beperkt tot het beschikbare budget, en is afhankelijk van specifieke criteria. Weekendverblijven worden alleen vergoed als er werk plaatsvindt; uitzonderingen kunnen worden gemaakt als reisschema's de bezoeker dwingen langer te blijven (alleen wanneer bewijs wordt geleverd).

Belangrijke kenmerken:

  • Bezoekduur kan variëren van 1 of 2 dagen tot maximaal 2 weken.

  • ERN CRANIO zal een maximaal budget van 1500 EUR verstrekken voor reis en accommodatie.

  • Klinische uitwisselingen kunnen worden gecombineerd met uw collega's (2-4 professionals) als u op uitwisseling gaat naar hetzelfde ontvangende centrum.

  • Stagiairs of fellows kunnen zich aanmelden voor de uitwisseling, mits een brief van de supervisor met de intentie en het voordeel van de uitwisseling wordt verstrekt.

Wil je op uitwisseling?

Je kunt contact opnemen met projectmanager Jana Steerneman (j.steerneman@erasmusmc.nl) als je op uitwisseling wilt gaan of als je meer informatie wilt hebben.

Laten we samenwerken!

Neem contact op met ons zodat we samen kunnen werken!

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page