top of page
For clinicians banner.png

ERN Evaluatie of AMEQUIS

The process to evaluate the ERNs and their Full Members will soon officially begin. This is part of the AMEQUIS framework (Assessment, Monitoring, Evaluation and Quality Improvement System), which aims to ensure that ERNs remain responsive to the needs of the rare disease patient community, deliver on their objectives, and improve their performance over time.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Een essentieel onderdeel van dit proces is de evaluatie van de ERNs en hun Volwaardige Leden of 'expertisecentra' elke vijf jaar. De evaluatie wordt uitgevoerd op zowel het netwerkniveau als het niveau van elk individueel Volwaardig Lid van de ERN.

Het Coördinatieteam van ERN CRANIO zal de evaluatie op netwerkniveau behandelen.

Wat betreft de evaluatie van de Volwaardige Leden, zijn op dit moment alleen degenen die zich in 2017 bij het netwerk hebben aangesloten opgenomen in het evaluatieproces. Het zal gericht zijn op het beoordelen van het volgende:

  • Of de zorgverlener blijft zorgen voor gespecialiseerde en kwalitatieve zorg,

  • Of het team van de zorgverlener de noodzakelijke niveaus van activiteit en ervaring handhaaft,

  • Wat de bijdrage van het team van de zorgverlener aan het netwerk is,

  • De waarde van de ERN voor de zorgverlener.

Samengevat, er is een Onafhankelijk Evaluatieorgaan (IEB) aangesteld door de Europese Commissie om het hele proces te overzien. Volwaardige Leden zullen in eerste instantie een zelfevaluatie moeten uitvoeren op basis van zeven thematische gebieden, elk bestaande uit verschillende meetbare elementen waarvoor bewijs moet worden geleverd. Daarna zal dit worden teruggestuurd naar het IEB, dat een online- of on-site-audit zal organiseren met een steekproef van volwaardige leden van elke ERN om de opvolging van die zelfevaluaties te volgen. Hieronder vind je een tijdlijn voor dit proces:

AMEQUIS FASES

FASE 1
Dec-22 - Feb-23

Zelfevaluatie door zorgverleners.

Hier vind je de link naar het sjabloon voor de Evaluatiehandleiding en Evaluatie Toolbox.

FASE 2
Feb-23 - Mei-23

Documentbeoordeling, virtuele interviews met ERNs en on-site audits bij een steekproef van de zorgverleners.

FASE 3
Mei-23 - Sept-23

Conceptrapporten, opmerkingen en wijzigingen, ontwikkeling van een verbeteringsplan (indien nodig)

Definitieve rapporten

FASE 4
Sept-23 - Sept-24

Implementatie van het verbeterplan voor leden was verplicht.

bottom of page