top of page
For clinicians banner.png

Klinisch Patiënten Management Systeem (CPMS)

Het Clinical Patient Management System (CPMS) is een webgebaseerde klinische softwaretoepassing waarmee zorgverleners uit de hele EU virtueel kunnen samenwerken om patiënten met zeldzame, lage prevalentie en complexe ziekten te diagnosticeren en te behandelen.

Het Clinical Patient Management System (CPMS) is een webgebaseerde klinische softwaretoepassing waarmee zorgverleners uit de hele EU virtueel kunnen samenwerken om patiënten met zeldzame, lage prevalentie en complexe ziekten te diagnosticeren en te behandelen. Ziekenhuizen die lid zijn van ERN CRANIO en aangesloten partners hebben toegang tot dit platform. Aan centra die niet bij ERN CRANIO betrokken zijn, kan indien nodig en op verzoek gasttoegang tot het CPMS worden verleend.

We moedigen ERN CRANIO-leden en aangesloten partners aan om zich te registreren op het CPMS en er actief gebruik van te maken. U kunt een gedetailleerde handleiding vinden over toegang tot het CPMS hier. Voor meer informatie over het uploaden van cases naar CPMS klikt u ophier. Als u nog andere vragen heeft over CPMS, neem dan gerust contact op met Ikram L'khssim, projectmanager van ERN CRANIO, opi.lkhssim@erasmusmc.nl.

Heeft u vragen over CPMS?

Neem contact op zodat we samen aan de slag kunnen.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page