top of page
For patients.png

ERN CRANIO-animaties

ERN CRANIO heeft samen met experts uit de praktijk leerzame animaties ontwikkeld. De animaties zullen artsen en patiënten helpen meer inzicht te krijgen in de zeldzame ziekten, chirurgische ingrepen en andere zaken die met de behandeling te maken hebben.

Video's worden als zeer nuttig beschouwd om te begrijpen wat er zal gebeuren en waarom tijdens de behandeling.

ZIEKTEGEBIEDEN & ANIMATIEONDERWERPEN PER ZIEKTE

CRANIOSYNOSTOSE
CRANIOFACIALE AANDOENINGEN
SCHISIS
ORODENTALE
AFWIJKINGEN
KNO-aandoeningen
bottom of page