top of page
Banner diagnoses.jpg

Diagnosen die onder ERN CRANIO vallen

De diagnoses van zeldzame ziekten die binnen ERN CRANIO vallen, worden allemaal beschouwd als zeldzame en/of complexe craniofaciale afwijkingen, evenals ziekten aan het oor, de neus en de keel (KNO). De diagnoses worden behandeld in 3 hoofdgroepen.

bottom of page